• 36
  • 3
  • 5
  • 21
  • 58
  • 7
  • 3
ثبت نیازمندیها
گروه محصول
عنوان محصول
توضیحات

پژوهشگران موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به دانش فنی پایش فساد ماهی با استفاده از نانو سنسور های حساس به pH دست یافتند.

مدیر مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور با اشاره به برگزاری رویداد اینوتک سلامت، گفت: برگزاری این رویداد گامی خواهد بود که کارآفرینان مورد حمایت هرچه بیشتر قرار گیرند

یک شرکت معتبر تولید صنایع غذایی واقع در استان البرز ( شهرستان نظرآباد) جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی نیرو با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

شرکت بامیکا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.